Mantelzorgmakelaar - de balans tussen mens, werk en mantelzorg

Thuis in Mantelzorg biedt als mantelzorgmakelaar professionele ondersteuning aan mantelzorgers en bedrijven. Ik ben voornamelijk werkzaam in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Als mantelzorger komt u ze allemaal tegen: onbekendheid met regelgeving, oeverloze procedures, ingewikkelde formulieren, beperkte bereikbaarheid van instanties. Maar...

Lees meer

Clientondersteuning Wet Langdurige Zorg | WLZ

Cliëntondersteuning Wlz is er voor iedereen met een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg). Thuis in Mantelzorg biedt deze kosteloze ondersteuning. WlzCliëntondersteuning.nl is een van de partijen die onafhankelijke clientondersteuning Wlz biedt voor mensen in de langdurige zorg. WlzCliëntondersteuning.nl© is een samenwerkingsverband

Heeft u vragen over passende zorg? Financieel of praktisch?

Wilt u meer weten over wettelijke regelingen, lokale en regionale voorzieningen of over de combinatie werk en mantelzorg? Neem dan contact met mij op. Of bel: 038 303 30 75.

Neem contact op

Over Thuis in Mantelzorg

nienkeNienke Boekhout is clientondersteuner en zelfstandig Mantelzorgmakelaar.

Al vanaf het moment dat Nienke als zelfstandige startte was er een intensieve samenwerking met Jeanet Kraaij.

Vanaf 2020 hebben Jeanet Kraaij en Nienke Boekhout hun beider organisaties samengevoegd tot één organisatie die zowel clientondersteuning biedt als mantelzorgondersteuning (mantelzorgmakelaar). Want zeg nou zelf, het een kan toch niet los gezien worden van het ander?

Vanaf 1 januari 2021 gaan zij nog een stapje verder. Omdat vier organisaties best inefficiënt is, omdat twee meer weten dan een, omdat krachten gebundeld mogen worden, hebben wij vanaf 1 januari 2021 één loket voor al je vragen rondom zorg. Dit loket heet Thuis in Clientondersteuning.

Beroepsverenigingen
Thuis in Clientondersteuning is aangesloten bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) en bij de Beroepsvereniging voor clientondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

Wat vertellen mijn klanten

Nienke heeft veel kennis als het gaat om mantelzorg en regelgeving. Ze is praktisch en toegankelijk. Ze gaat voor haar klanten door het vuur!

Zo fijn dat je bij het gesprek aanwezig kon zijn. Daardoor gleed de spanning van mij af.

Nienke, bedankt voor je ondersteuning. Je hebt ons fantastisch geholpen.