Mantelzorgmakelaar - de balans tussen mens, werk en mantelzorg

Thuis in Mantelzorg biedt, naast ondersteuning bij WMO en Wlz vragen, als mantelzorgmakelaar professionele ondersteuning aan mantelzorgers en bedrijven. Als onderdeel van Thuis in Clientondersteuning zijn wij werkzaam in een groot gebied in Noord-Nederland. Als mantelzorger komt u ze allemaal tegen: onbekendheid met regelgeving, oeverloze procedures, ingewikkelde formulieren, beperkte bereikbaarheid van instanties. Op onze website Thuisinclientondersteuning.nl kunt u alles vinden over onze activiteiten en ons werkgebied.

Lees meer

Clientondersteuning Wet Langdurige Zorg | WLZ

Cliëntondersteuning Wlz is er voor iedereen met een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg). Thuis in Mantelzorg biedt deze kosteloze ondersteuning. Thuis in Mantelzorg, de nieuwe naam van Thuis in Clientondersteuning, is één van de partijen die onafhankelijke clientondersteuning Wlz biedt

Heeft u vragen over passende zorg? Financieel of praktisch?

Wilt u meer weten over wettelijke regelingen, lokale en regionale voorzieningen of over de combinatie werk en mantelzorg? Neem dan contact met ons op. Of bel: 038 303 30 75. LET OP: Wij behandelen alleen vragen van clienten die binnen onze werkzame regio's wonen!

Neem contact op

Ons werkgebied per provincie

Het kaartje geeft aan wat ons werkgebied is. Ook kunt u onder de verschillende kopjes per provincie zien bij welke gemeente u clientondersteuning kunt krijgen.
Woont u in een gemeente buiten ons werkgebied? Helaas kunnen we u dan niet helpen!

Nienke “over clientondersteuning”

nienkeCliëntondersteuning is er voor mensen die hulp nodig hebben bij Wmo, Wlz en Mantelzorg. Thuis in Cliëntondersteuning helpt u, deskundig en onafhankelijk.

Vanaf 2020 hebben Jeanet Kraaij en Nienke Boekhout hun beider organisaties samengevoegd tot één nieuwe organisatie die zowel clientondersteuning biedt als mantelzorgondersteuning (mantelzorgmakelaar). Want zeg nou zelf, het één kan toch niet los gezien worden van het ander?

Nu hebben wij één loket voor al je vragen rondom zorg. Dit loket heet Thuis in Clientondersteuning.

Beroepsverenigingen
Thuis in Clientondersteuning is aangesloten bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) en bij de Beroepsvereniging voor clientondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB).

Wat vertellen onze klanten

Thuisinclientondersteuning heeft veel kennis als het gaat om mantelzorg en regelgeving. Ze zijn praktisch en toegankelijk. Ze gaan voor hun klanten door het vuur!

Zo fijn dat je bij het gesprek aanwezig kon zijn. Daardoor gleed de spanning van mij af.

Nienke, bedankt voor je ondersteuning. Je hebt ons fantastisch geholpen.