Jongere mantelzorgers zorgen meer dan 1 dag per week voor naasten, hoe is dat in jouw regio?

Jongere mantelzorgers zorgen meer dan 1 dag per week voor naasten. Zeeuwen zorgen het vaakst voor een naaste: bijna 19 procent van de inwoners van de provincie is mantelzorger. In West-Brabant gaat het om 16,2 procent van de inwoners. In de regio Amsterdam komt dit het minst vaak voor, hier geeft 9,7 procent van de inwoners mantelzorg. 

Inwoners van Flevoland besteden met gemiddeld 14,5 uur per week veruit de meeste tijd aan mantelzorg. In West-Brabant is dat gemiddeld 12,1 uur en Zeeland gemiddeld 10,5 uur per week.

Landelijk gezien voelt één op de zeven mantelzorgers zich tamelijk of zeer zwaar belast of zelfs overbelast door hun taak. In West-Brabant gaat het om 14 procent van de mantelzorgers, wat ongeveer overeenkomt met het landelijke gemiddelde. In Zeeland zijn dat er een op de negen. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2016 van het CBS, RIVM en de GGD. Dat gevoel is de afgelopen jaren niet afgenomen: in de Gezondheidsmonitor van 2012 gaf ook al zo’n veertien procent van de mantelzorgers aan zich meer dan normaal belast te voelen.

In 2012 verwachtten die instanties al dat vanwege de vergrijzing de druk op mantelzorgers eerder toe- dan af zou nemen. Dat blijkt uitgekomen. Zo’n 2,4 miljoen Nederlanders gaf vorig jaar mantelzorg; 14 procent van alle inwoners. In 2012 was dat nog 12 procent. Ook de tijd besteed aan mantelzorg ging in die periode iets omhoog: van gemiddeld 10,8 uur naar 11 uur.

Oudere mantelzorgers

Onder 65-plussers (15,2 procent) is het aandeel iets hoger. Deze oudere groep voelt zich minder vaak zwaar belast: in 13,6 procent van de gevallen, tegenover 14,4 procent van de jongere groep. Zij besteden wel veel meer tijd aan de mantelzorg: ruim 16 uur per week. Voor mantelzorgers van 19 tot 65 jaar is dat zo’n 9,4 uur. Daar staat tegenover dat zij vaker gepensioneerd zijn en dus meer uren per week te besteden hebben.

Bron: BNDeStem

31 augustus 2017

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *