De mantelzorgmakelaar biedt ondersteuning aan mantelzorgers in het oerwoud van regels op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen.

De mantelzorgmakelaar kan uw taken verlichten
In Nederland zorgen elke dag ruim 2,6 miljoen mensen voor een chronisch zieke partner, een zorg intensief kind of een hulpbehoevende ouder. Voor het geven van deze zorg krijgen zij niet betaald. Deze groep mensen wordt mantelzorger genoemd. De meeste mantelzorgers vinden het heel natuurlijk en vanzelfsprekend om voor een naaste te zorgen en herkenning zichzelf vaak niet als mantelzorger.


U als mantelzorger zorgt uit liefde, vanzelfsprekendheid en genegenheid. Wat u doet is heel bijzonder, maar vaak krijgt u er weinig aandacht en waardering voor.

Bij u als mantelzorgers sluipt overbelasting erin, doordat u naast uw gezin, huishouden en werk, ook het regelen van zorg veel tijd en energie kost. Naast die zorg, krijgt u ook te maken met een ingewikkeld stelsel aan regelingen en voorzieningen.

Herkent u deze situatie? Doe dan een beroep op de mantelzorgmakelaar!

Door het vele regelwerk dat bij de zorg komt kijken, hebben mantelzorgers minder tijd voor zichzelf. Het probleem is ook dat men vaak niet weet wat er allemaal mogelijk is of waar men hulp en ondersteuning kan aanvragen. (Wmo, CIZ, Zorgverzekeraar)

Wat doet de mantelzorgmakelaar:
Iedere mantelzorgsituatie is uniek. Als mantelzorgmakelaar ben ik breed inzetbaar.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij mij terecht voor advies en de daaruit voortkomende regeltaken.

Thuis in Mantelzorg is goed op de hoogte van de laatste wetten en regelgeving.
Ik weet bij welke instanties ik moet aankloppen voor ondersteuning. En daardoor ben ik in staat voor elke situatie een goede en passende oplossing te creëren.

Thuis in Mantelzorg kan u helpen uw vragen te beantwoorden, de juiste weg te bewandelen en de balans terug te vinden tussen werk en zorg. Voor kosten en vergoedingen, lees meer. Wilt u meer weten neem dan contact met mij op!