Nienke Boekhout van Thuis in Mantelzorg regelt mogelijkheden en voorzieningen voor de mantelzorger. Bijvoorbeeld Wlz, Zorgverzekering, Wmo en PGB

Ik heb een afgeronde Post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar en ben actief als zelfstandig mantelzorgmakelaar. Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige. Ook ik moet, samen met mijn man, een betaalde baan combineren met zorgtaken. Dat vraagt telkens weer om een goede afstemming tussen alle partijen. En dat met het doel een balans te vinden tussen gezin, mantelzorgtaak en werk.

Lid beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars BMZM
De BMZM brengt mantelzorgmakelaars in Nederland samen. Zij behartigt de belangen van deze beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit en is klankbord en vraagbaak voor branchegenoten.

Lid beroepsvereniging voor Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking BCMB
Door de invoering van de Wmo 2015 en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kopen gemeenten en Wlz-uitvoerders cliëntondersteuning in bij organisaties zoals WlzCliëntondersteuning.nl. Om die reden is het initiatief ontstaan om een beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) op te richten. Ik ben geregistreerd +plus lid van de BCMB.

De functie van mantelzorgmakelaar sluit naadloos aan bij ervaringen die ik heb opgedaan bij gemeenten en in het bedrijfsleven.

Ik ben opgeleid als verkeer- en vervoerkundig adviseur. Ik ben onder andere als beleidsmedewerker leerlingenvervoer bij verschillende gemeenten werkzaam geweest.  Door mijn persoonlijke ervaring als mantelzorger kan ik mij goed in uw situatie inleven en kan ik net wat extra voor u betekenen.

Thuis in Mantelzorg biedt als mantelzorgmakelaar professionele ondersteuning aan mantelzorgers en bedrijven. Ik ben voornamelijk werkzaam in Friesland, Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Wlz clientondersteuning
WlzCliëntondersteuning.nl is een samenwerkingsverband van zelfstandige en onafhankelijke cliëntondersteuners: Nienke Boekhout en Jeanet Kraaij. Wij werken samen met een team van clientondersteuners en leveren gratis en onafhankelijke clientondersteuning aan mensen met een indicatie voor de langdurige zorg. Kijk voor meer informatie op: WlzClientondersteuning.nl.