Regeltaken van mantelzorgers | Als mantelzorgmakelaar kan ik de mantelzorger ondersteuning bieden bij veel voorkomende regeltaken.

Regeltaken van mantelzorgers:
Als mantelzorger bent u veel tijd kwijt aan het regelen van de juiste zorg. Vaak bent u ook niet op de hoogte van de wetten en mogelijkheden. U loopt misschien kansen mis en u heeft minder tijd beschikbaar voor de dingen die u ook graag zou willen.
Als mantelzorgmakelaar weet Thuis in Mantelzorg bij welke instanties ze moet aankloppen voor ondersteuning. En daardoor ben ik in staat een goede en efficiënte oplossingen te creëren op het gebied van:

 • Zorg en welzijn
 • Wonen
 • Inkomen en uitkeringen
 • Arbeid en verlof
 • Wet- en regelgeving
 • Verzekeringen
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wat zijn de regeltaken van mantelzorgers
In een eerste gesprek bekijk ik samen met u wat uw behoeften zijn op het gebied van zorg, welzijn en werken.
Regeltaken van mantelzorgers zijn bijvoorbeeld:

 • het aanvragen en regelen van zorg
 • het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg
 • informatie over uw cao of verzekeringen
 • het zoeken naar een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor u en uw zorgvrager
 • het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK, Gemeenten of UWV
 • hulp bij het aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of zorgverzekering, Gemeenten (Wmo)
 • het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)
 • informatie op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften
 • het opstellen van bezwaarschriften of klachten

Het zijn taken waar u, nu of in de toekomst, mee te maken krijgt. Thuis in Mantelzorg kan u bij al deze taken helpen.
Meer weten? Neem contact op!