Goed nieuws voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of vriend. Vanaf vandaag kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof voor hen aanvragen bij hun werkgever. Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind.

Verruiming

Ook de aard van de zorg waar langdurig verlof voor opgenomen kan worden, wordt verruimd. Niet langer is deze voorbehouden voor levensbedreigende situaties, maar ook voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Voor acute of tijdelijk belastende mantelzorgperiodes is het belangrijk dat werknemers met mantelzorgtaken verlof kunnen opnemen. Uit onderzoek van Werk&Mantelzorg blijkt overigens dat verlof niet altijd toereikend kan zijn, bijvoorbeeld bij langdurige en intensieve zorg. Er is vooral behoefte aan flexibilisering van werk: thuiswerken, flexibele werktijden, (tijdelijk) minder werken of bijvoorbeeld tijdens werktijd een privé telefoontje kunnen plegen.

Extra stimulans

“Deze verruiming past in de tijdgeest en sluit aan bij het gedachtegoed van de participatiesamenleving. Wij zien het als een extra stimulans voor werkgevers EN werknemers om samen in gesprek te gaan over de best passende oplossing”, aldus Martijn de Wildt, bestuurder van de stichting Werk&Mantelzorg.

Datum: 01-07-2015

Share